FILM, FOTO, ANIMASJON,
LYD- & POSTPRODUKSJON

Red Ant er et fullverdig produksjonsbyrå spesialisert på film til nett og sosiale medier.

Tomra

Closed Loop

Something Good

ARKs Barnebokpris 2018

Telia Norge

AV1

Norwegian

Fill A Plane 2018

Film
Filmene våre skaper resultater. Gjennom fokus på solid kommunikasjon gjør vi selv fagtung og kompleks informasjon tilgjengelig for målgruppen din.

Drone
Ønsket om film fra fugleperspektiv har økt betraktelig de senere årene. Tre av våre filmfotografer er flyvemaur og har dronesertifisering fra Luftfartstilsynet.

Foto
Flere av våre maur er dyktige stillsfotografer. Vi ser en økt etterspørsel etter kombinert film- og fotoarbeid mot kampanjer som krever kontinuitet.

Animasjon
Mulighetene er endeløse når man entrer animasjonens univers. Våre illustratør- og animasjonsmaur leverer engasjerende animasjoner i både 2D og 3D.