Personvernerklæring

Når du er involvert i en produksjon for Red Ant lagres filmmaterialet av deg/dere på harddisker uten oppkobling til internett. Materialet blir tatt vare på i opp til 10 år. Hvis du ønsker at materialet skal slettes etter en viss tid som f.eks etter kontraktens utløp må du ta kontakt med oss på post@redant.no eller 930 03 566.

Skulle vi ønske å bruke materiale av deg til andre prosjekter vil vi ta kontakt med deg for samtykke. Dette er selvfølgelig helt frivillig.

Lagring av kontrakter og samtykker

Når du har signert en kontrakt eller samtykke lagrer Red Ant disse i passordbeskyttede og krypterte arkiv på Red Ant sin interne skylagringstjeneste (MS OneDrive). Vi deler aldri denne informasjonen med andre enn de som er opplyst i den enkelte kontrakt eller samtykke. Ønsker du å få en oppdatert kopi av samtykket ditt eller trekke det tilbake må du kontakte oss på post@redant.no eller 930 03 566. Vi oppbevarer disse kontraktene i opp til 5 år, eller til kontraktens utløp.

Lagring av personopplysninger over e-post

Når vi lager film må vi ofte ha telefonnumre, e-postadresser, postadresser, fullt navn og personnummer for å utbetale avtalte beløp. Disse opplysningene blir behandlet av Red Ant sin prosjektledere og Red Ant sin regnskapsfører. Etter fullført utbetaling slettes alt innhold der kontonummer og personnummer er nevnt.

Der vi har behov for å kunne kontakt deg igjen, om det er for å informere om praktisk informasjon rundt en produksjon, for å nå deg ang kontrakter, forespørsel om bruk eller fornyelse av kontrakt, vil vi bevare navn, telefonnummer og e-post i et passordbesyttet og kryptert dokument på Red Ant sin interne skytjeneste, MS OneDrive. For spørsmål eller reservasjon mot at vi lagrer opplysninger om deg, kontakt oss på post@redant.no eller 930 03 566.