Filmproduksjon og våre tiltak

Vi i Red Ant er fullt tilgjengelige for filmproduksjon og tar smittevern på alvor. Her kan du lese litt mer om våre tiltak og hvordan vi kan bistå med produksjon av film i en krevende tid, uten at det går ut over kvalitet i leveransen.

Våre tiltak innebærer blant annet at så mye som mulig av klipp og postproduksjon foregår fra hjemmekontor, og alle godkjenninger gjennomføres digitalt.  I «maurtua» begrenser vi tilstedeværelsen og har iverksatt hygienetitak for å sikre smittevern ved våre studioopptak.

_
PÅ OPPTAK
Ute på opptak begrenser vi ressursbruk og holder bemanning og utstyr til minimum.

_
STUDIOOPPTAK
Vårt studio i Sandvika er åpent og tilgjengelig for opptak. Du kan sjekke tilgjengelighet via din prosjektleder eller produksjonsleder Martin Lobben på martin@redant.no Som nevnt begrenser vi personellomfang og har iverksatt hygienetitak for å sikre smittevern ved våre studioopptak.

_
VIDEOSEMINAR
For flere av våre kunder har vi den siste uken produsert videoseminarer og annet informasjonsmateriell. Dette kan være en fin måte å få gjennomført større presentasjoner eller andre informasjonstiltak nå som svært mange har hjemmekontor og alle arrangementer er avlyst.

_
ANIMASJONER
Alle våre animatører er i full sving fra hjemmekontor og vi gjennomfører prosjektene med heldigitalt samarbeid.

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss kan du henvende deg til daglig leder Tommy Gaustad på tommy@redant.no eller telefon 93003566