HENTER DU UT POTENSIALET I DINE DIGITALE ARRANGEMENTER?

2020 er året da det meste må gjøres på en litt annen måte. Kundearrangementer, konferanser og interne kickoffs foregår nå i større grad på en digital skjerm. Det krever at man må tenke nytt, men det gir også noen nye spennende muligheter. Henter du ut potensialet i dine digitale arrangementer?

Vi hjelper våre kunder med utvikling og produksjon av alt fra enkle webinarer til større live-seminarer og digitale konferanser;

– Idearbeid
– Konseptutvikling
– Programledelse
– Innholdsproduksjon
– Coaching/Regi
– Studio
– Streaming
– Etterarbeid og tilgjengeligjøring