Filmproduksjon med minst mulig fotavtrykk

Her i maurtua er vi opptatt av at vi skal produsere film på en måte som begrenser påvirkningen av miljø og klima så mye som mulig. Det skulle jo bare mangle, for maur har alltid vært viktige bidragsytere for et avgjørende mangfold i naturen.

– Vedlikehold av egen utstyrspark. Vi eier vårt eget produksjonsutstyr og slipper reising og krevende logistikk for å skaffe til veie leid utstyr. I tillegg er vi opptatt av godt vedlikehold og reparasjon
av utstyr fremfor å kjøpe nytt.

– Lokaler og studiofasiliteter ved kollektivt knutepunkt, Sandvika Stasjon, gjør oss lett tilgjengelig for ansatte og kunder.

– Kildesortering av alt avfall

– Støtte til ansatte som ønsker å benytte kollektiv transport fremfor å kjøre egen bil.