Filmproduksjon for Statens Vegvesen

Statens Vegvesen har inngått rammeavtale med Red Ant om produksjon av film og animasjon. Red Ant er et komplett produksjonsbyrå med hovedkontor i Sandvika. Med egne studiofasiliteter, stor utstyrspark og all nødvendig bemanning for film, studioproduksjoner, animasjon og lydproduksjoner tilpasser vi produksjonen slik at den passer innenfor tiltenkt budsjett og ambisjonsnivå.

Her har vi satt opp noen eksempler på produksjoner og angitt budsjettnivå. Ta kontakt med oss for nærmere dialog rundt eventuelle produksjoner, så finner vi alltid en god løsning 🙂

ANIMASJONER:

Statens Vegvesen | RV. 555 Sotrasambandet from Red Ant on Vimeo.

PROSJEKT: ​SOTRASAMBANDET
KUNDE: ​Statens Vegvesen
PRODUSERT: ​2020
PERIODE: ​4 måneder
STIL: ​3D-animasjon samt program for fri bevegelse i miljøet
BUDSJETT:​630.000 nok, eks mva
LENKE:​ https://vimeo.com/425103864/25b97701dc
OM JOBBEN:​Sotrasambandet ønsket en visualisering av hvordan det nye prosjektet ville bli. Dette skulle brukes i planleggingsarbeid, men også i folkemøter.

_

PROSJEKT: ​Miljøløftet Bergen, Animasjon
KUNDE: ​Statens Vegvesen Miljøløftet
PRODUSERT: ​2020
PERIODE: ​1 uke
STIL: ​2D-animasjon
BUDSJETT: ​65.000 nok, eks mva

_

PROSJEKT: ​E136 Bypakke Ålesund
KUNDE: ​Statens Vegvesen
PRODUSERT: ​2020
PERIODE: ​1,5 måneder
STIL: ​3D-animasjon blandet med dronevideo
BUDSJETT:​350.000 nok, eks mva
LENKE:​https://vimeo.com/469670069/83cd2337b5
OM JOBBEN:​Animasjonen skulle brukers i folkemøter og på sosiale medier samt planleggingsarbeid.

_

PROSJEKT: ​GAME OF STATSBYGG
KUNDE: ​Statsbygg
PRODUSERT: ​2017
PERIODE: ​1,5 måneder
STIL: ​3D-animasjon
BUDSJETT:​220.000 nok, eks mva
LENKE:​ https://vimeo.com/233825926
OM JOBBEN:​Åpningsfilm til Statsbyggs årlige konferanse. Filmen skulle ta for seg Statsbyggs signalbygg. Red Ant sto for ide, animasjon, lyddesign og ferdigstillelse.

_

PROSJEKT: ​NDLA FOR ELEVER
KUNDE: ​NDLA
PRODUSERT: ​2019
PERIODE: ​4 uker
STIL: ​2D-animasjon/cut-out
BUDSJETT:​150.000 nok, eks mva
LENKE:​https://vimeo.com/340922022
OM JOBBEN:​Red Ant fikk i oppgave å produsere to filmer om hva NDLA er og hvordan det bistår lærere og elever med oppdaterte digitale hjelpemidler.

_

FILM:

PROSJEKT: ​Miljøuken Bergen
KUNDE: ​Miljøløftet / Statens Vegvesen
PRODUSERT: ​2020
PERIODE: ​3 dager
STIL: ​Liveaction
BUDSJETT:​ 60.000 nok, eks mva
LENKE:​
OM JOBBEN:​ Dokumentasjon av Nordisk Miljøuke og aktiviteter i Bergen – tilpasset sosiale medier-

_

PROSJEKT: ​Sopra Steria / Barentswatch
KUNDE: ​Sopra Steria
PRODUSERT: ​2016
PERIODE: ​3 uker
STIL: ​Liveaction
BUDSJETT:​150.000 nok, eks mva
LENKE:​https://vimeo.com/218808234
OM JOBBEN:​Sopra Steria ønsket en spennende casefilm om deres samarbeid med Barentswatch. Red Ant sto for ide, opptak og etterarbeid

_

PROSJEKT: ​UTSTEIN KLOSTER & GÅRD
KUNDE: ​Kulturminnefondet
PRODUSERT: ​2018
PERIODE: ​3 uker
STIL: ​Liveaction
BUDSJETT:​70.000 nok, eks mva
LENKE:​https://vimeo.com/271279111
OM JOBBEN:​Red Ant har gjennom sin rammeavtale med Kulturminnefondet produsert flere filmer om spesielle kulturminner og arbeidet med å holde disse ved like. Formålet er å vise viktigheten av arbeidet privatpersoner gjør i samarbeid med Kulturminnefondet. Til syvende og sist skal filmene bidra til at flere personer som sitter på kulturminner skal få støtte til å ivareta disse.

_

PROSJEKT: ​NY SEDDELSERIE
KUNDE: ​Norges Bank
PRODUSERT: ​2015-2017
PERIODE: ​2 år
STIL: ​Liveaction
BUDSJETT:​750.000 nok, eks mva
LENKE:​https://vimeo.com/194709082
OM JOBBEN:​Red Ant vant et oppdrag for Norges Bank. Oppdraget gikk ut på å dokumentere utviklingen av den nye seddelserien med tema: Havet. Red Ant fulgte prosjketet i over to år og var med på flere prosesser. Oppdraget resulterte i flere episoder som tok for seg ulike tema og en egen samlefilm.

_

PROSJEKT: ​HVEM ER DANIEL
KUNDE: ​Evry / Calibr
PRODUSERT: ​2018
PERIODE: ​3 dager
STIL: ​Liveaction
BUDSJETT:​20.000 nok, eks mva
LENKE:​https://vimeo.com/289826663
OM JOBBEN:​Red Ant fikk i oppdrag av Calibr og lage to videoer for Evry. Videoene skulle presentere nylige ansatte hos sluttkunden og vises intern i konsernet for å gi kjennskap til spesielt nye ledere. Oppdraget ble løst på tre dager.