Universitet i Oslo | Rekrutteringsfilmer 2017

Kunde : Universitetet i Oslo
Periode : oktober 2016 – mars 2017

Om Produksjonen

Bortimot alle utdanningsinstitusjoner innen høyere utdanning produserer rekrutteringsfilmer, og det var viktig for oss å tidlig etablere vår point-of-difference når vi ble valgt for å produsere en serie for Universitet i Oslo. En hver søker til universitet er klar over at fasalitetene, det sosiale studentmiljøet og det øvrige utenomfaglige er godt ivaretatt. Vår idé er dermed myntet på fagenes professorer og deres enorme kunnskap om, målsetning for og kjærlighet til faget.

Engasjerte og evig interesserte professorer som raskt kan gi realfag en praktisk tilknytning ga oss et indirekte og fantastisk rekrutteringsfremmende utrykk som treffer målgruppen. Målet var å få potensielle studenter til å bli fascinert av professoren – for han jobber kun på UiO. Samlet er disse momentene det som skiller våre rekrutteringsserie fra andre skoler for høyere utdanning. Den originale leveransen på 9 filmer ble etter lansering av første runde utvidet til 18 rekrutteringsfilmer.