Utdanningsdirektoratet | Tilpasset opplæring

Kunde : Utdanningsdirektoratet
Periode : januar – mai 2017

Om Produksjonen

Red Ant har rammeavtale med Utdanningsdirektoratet (2015-2017). De siste årene har vi fått lage mye film med og for UDIR med temaer som spenner fra blant annet barnehagepedagogikk, standpunktskarakter i videregående, og det siste større prosjektet: tilpasset opplæring.

Felles for de fleste av filmprosjektene er at det skal være kunnskapsdelende filmer som lærere, barnehageansatte og andre i utdanningssektoren skal kunne bruke som ressurser for faglig påfyll. Filmprosjektene med Utdanningsdirektoratet har utvilsomt bidratt til en av Red Ants viktigste styrker – å tilgjengeliggjøre kompleks og fagtung informasjon på en lett forståelig og engsasjerende måte.