Kulturminnefondet | Utstein Kloster & Gård

Kunde : Kulturminnefondet (KMF)
Periode : mai 2018 – d.d

Om Produksjonen

Vinteren 2017/18 vant vi rammeavtale for filmproduksjon med Kulturminnefondet. Filmprosjektene dreier seg om å vise frem fullførte restaureringsprosjekter som er blitt realistert gjennom KMFs tilskuddsordning.