DEFA | Reklamefilmer

Kunde : DEFA
Periode : oktober 2017 – d.d

Om produksjonen

Høsten 2017 innledet vi et samartbeid med DEFA, et av landets ledende selskaper innen elektro-innovasjon. 

DEFA har hatt et sterkt fokus på utvikling av ladestasjoner for elbil, både mot privat- og næriungskunder. Vår første leveranse var en rekke korte reklamesnutter handler om å komme seg vekk for å lade batteriene – både dine egne batterier, og bilens. 

II tillegg til dette har vi produsert enkle reklamefilmer for andre produkter DEFA står bak som f.eks den digitale kjøreboktjenesten PlotMyDrive.

I 2018 produserer vi kundetestimonials.