Caverion | Flexigate

Kunde : Caverion
Periode : september – november 2018

Om Produksjonen

Antallet flyplassasjerer vil fortsette å øke kraftig den neste tiden. Dette skaper en utfordring for dagens flyplasser. For å løse dette har Caverion utviklet Flexigate – et innovasjonsløsning som utnytter plass, tid og penger på en bedre måte.

For å kommunisere løsningen forstod vi at dette best ville løses gjennom 3D-animasjon. For å unngå harde kutt mellom scener bestemte vi oss for å bygge filmen på en plattform, som dermed kunne flippes for å skifte mellom scener – eksteriørt og interiørt på vår virtuelle flyplass.