Sopra Steria for Barentswatch | Felles ressursregister

Kunde : Sopra Steria / BarentWatch
Periode : mai 2017

Om Produksjonen

De siste årene har Sopra Steria hatt en sentral rolle i utviklingen av BarentsWatch. Gjennom BarentsWatch samarbeider offentlige etater og forskningsinstitusjoner om å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene. Dette skal blant annet bidra til økt sjøsikkerhet og bedre operasjonsledelse gjennom en styrket situasjonsforståelse.

Red Ant har hatt et svært godt samarbeid med Sopra Steria i flere år, og deres engasjement smittet fort over på oss i forarbeidsfasen. Filmen er skutt på to opptaksdager av et crew på to kun mann. Disse var sjeldent på samme location samtidig da en større øvelse mellom nødetater ble opptakssituasjonen: K/V Senja, Seaking-helikoptre og speedbåter la grunnlaget for en actionpreget, men informativ film om ressursregisteret.